ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี BiGgConFirm ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ 4.5 แต้ม ชนะ :9 เสมอ :0 แพ้ :6 เครดิต 34000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
11135 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 1000 ....... ....... ....... ....... ....... รอผล
11117 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 7 คู่ 500 กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
11088 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 500 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 16000
11070 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 3 คู่ 500 กินครึ่ง เสียเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
11050 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 3 คู่ 500 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
11032 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 7 คู่ 500 กินเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสมอ กินเต็ม เสีย 0
11018 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 7 คู่ 500 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
10983 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
10969 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 500 เสมอ กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
10928 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 3 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เลือ่น เสีย 0
10901 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
10882 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
10865 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 เสมอ กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม ได้ 12000
10801 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสีย 0
10731 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 500 กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0