ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี rangsimaning ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ -5.5 แต้ม ชนะ :32 เสมอ :5 แพ้ :21 เครดิต 42000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
11143 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 ....... ....... ....... ....... รอผล
11116 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
11099 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 เสียครึ่ง เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
11066 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินครึ่ง เสมอ เสียเต็ม เสีย 0
11052 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 2000 กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
10980 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 3 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
10902 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสมอ เสมอ เสีย 0
10885 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
10727 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
10680 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียครึ่ง เสมอ กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
10651 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสมอ เสีย 0
10630 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เลือ่น เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
10558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 48000