ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี armmelove ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ 23.5 แต้ม ชนะ :46 เสมอ :4 แพ้ :37 เครดิต 48000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
7065 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 ยังไม่เริ่มเกมส์ ยังไม่เริ่มเกมส์ ยังไม่เริ่มเกมส์ ยังไม่เริ่มเกมส์ รอผล
7033 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 กินครึ่ง กินเต็ม เสมอ กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
7006 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
6982 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
6961 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง เสียครึ่ง เสีย 0
6936 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6907 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6878 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสีย 0
6847 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 กินครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง เสีย 0
6823 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
6798 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียครึ่ง เสียครึ่ง เสีย 0
6770 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 64000
6740 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินครึ่ง กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6687 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 3 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6659 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6637 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม เสมอ กินเต็ม เสีย 0
6606 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 3 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสีย 0
6582 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6555 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6521 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสีย 0
6482 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 6 คู่ 1000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
6456 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 กินเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม เสียเต็ม ....... กินเต็ม ได้ 0
6392 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสมอ กินเต็ม เสมอ กินเต็ม ได้ 16000
6390 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6352 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6296 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6288 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสีย 0