ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี phan ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ 14.5 แต้ม ชนะ :57 เสมอ :4 แพ้ :56 เครดิต 18000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
7079 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 7 คู่ 2000 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... รอผล
7044 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 7 คู่ 2000 กินเต็ม เสียครึ่ง เสียครึ่ง กินเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม ได้ 12000
7022 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6997 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียครึ่ง กินครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6970 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 เสมอ เสียครึ่ง กินเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6954 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6920 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6897 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6861 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6839 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6814 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง กินครึ่ง เสีย 0
6775 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียครึ่ง เสียเต็ม เสียครึ่ง เสีย 0
6751 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6730 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1500 เสียครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6705 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 3 คู่ 1500 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6675 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1500 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสมอ เสีย 0
6650 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1500 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6620 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 4 คู่ 1000 เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6569 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1500 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6538 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 4 คู่ 1000 เสียเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6506 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 4 คู่ 1500 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 24000
6462 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เลือ่น กินเต็ม เสีย 0
6443 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 4 คู่ 1000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6419 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 4 คู่ 1000 เสียเต็ม กินเต็ม เลือ่น เสียเต็ม เสีย 0
6348 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1000 กินเต็ม กินเต็ม เสียครึ่ง เสมอ กินเต็ม ได้ 4000
6316 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 5 คู่ 1000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสีย 0