ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ 11 แต้ม ชนะ :89 เสมอ :14 แพ้ :78 เครดิต 2100

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 27 มิถุนายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
7019 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... รอผล
6995 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 7 คู่ 2000 กินครึ่ง กินครึ่ง เสียเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสีย 0
6975 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียครึ่ง เสีย 0
6946 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 7 คู่ 200 กินเต็ม กินครึ่ง กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6919 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 7 คู่ 300 กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียครึ่ง เสีย 0
6893 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6859 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม เสมอ กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6822 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
6810 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 7 คู่ 300 เสียครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง กินครึ่ง เสมอ กินเต็ม เสีย 0
6782 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6703 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 7 คู่ 200 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6662 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6631 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 7 คู่ 300 กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6618 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสมอ กินเต็ม เสีย 0
6603 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 7 คู่ 200 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6550 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 7 คู่ 200 เสมอ กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6522 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 7 คู่ 200 เสียเต็ม เสียครึ่ง เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6502 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 4 คู่ 2000 เสียครึ่ง เสียเต็ม เสมอ กินเต็ม เสีย 0
6466 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เลือ่น กินเต็ม กินเต็ม เสียครึ่ง เสีย 0
6444 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 กินครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6397 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6364 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6330 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 กินเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
6307 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 7 คู่ 1000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
6276 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 7 คู่ 500 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม กินครึ่ง เสีย 0