ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี H2O ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ 12 แต้ม ชนะ :306 เสมอ :39 แพ้ :293 เครดิต 109000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 25 กันยายน 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
9623 วันที่ 25 กันยายน 2560 7 คู่ 1000 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... รอผล
9603 วันที่ 24 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เลือ่น เสียเต็ม เสีย 0
9583 วันที่ 23 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม เสมอ กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9555 วันที่ 22 กันยายน 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9517 วันที่ 21 กันยายน 2560 6 คู่ 2000 เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
9490 วันที่ 20 กันยายน 2560 6 คู่ 2000 กินครึ่ง เสมอ เสียครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 12000
9457 วันที่ 19 กันยายน 2560 6 คู่ 2000 กินครึ่ง เสียครึ่ง เสมอ เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9431 วันที่ 18 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง เสมอ กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9398 วันที่ 17 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสีย 0
9354 วันที่ 15 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสมอ เสมอ กินเต็ม เสีย 0
9330 วันที่ 14 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 กินครึ่ง เสียเต็ม เสียเต็ม เสียครึ่ง เสียเต็ม กินเต็ม เสมอ เสีย 0
9268 วันที่ 13 กันยายน 2560 6 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
9197 วันที่ 11 กันยายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9151 วันที่ 10 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9076 วันที่ 8 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
9033 วันที่ 6 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียครึ่ง เสมอ เสียเต็ม กินเต็ม เสีย 0
8993 วันที่ 5 กันยายน 2560 7 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสมอ กินเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม ได้ 96000
8959 วันที่ 4 กันยายน 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 16000