ขณะนี้ทีมงานกำลัง ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด.. มีข้อเสนอเเนะอะไร แจ้งมาได้ที่ E-mail [email protected] นะครับ
User สวัสดี ขณะนี้คุณมีคะแนนอยู่ -6 แต้ม ชนะ :476 เสมอ :55 แพ้ :460 เครดิต 22000

เกมส์ทายบอลชุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

คู่ที่เล่นทั้งหมด
ชุดที่ วันที่เล่น คู่ แต้มที่เล่น ผลเล่น ได้ / เสีย แต้มที่ได้  
3876 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 6 คู่ 2000 ....... ....... ....... ....... ....... ....... รอผล
3850 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 4 คู่ 2000 เสียเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสีย 0
3835 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสมอ เสีย 0
3813 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 3 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3788 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 5 คู่ 2000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3691 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 3 คู่ 2000 เสียครึ่ง กินครึ่ง เสียเต็ม เสีย 0
3690 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 5 คู่ 2000 เสียเต็ม กินครึ่ง กินเต็ม เลือ่น เสียเต็ม เสีย 0
3656 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 4 คู่ 2000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม กินครึ่ง เสีย 0
3625 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 4 คู่ 1000 กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3603 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 7 คู่ 1000 กินครึ่ง กินเต็ม เสียครึ่ง กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3577 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 4 คู่ 1000 กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 5 คู่ 1000 กินครึ่ง กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม กินเต็ม ได้ 24000
3521 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 5 คู่ 1000 กินเต็ม เสียเต็ม เสียเต็ม กินเต็ม เสียเต็ม เสีย 0
3483 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 4 คู่ 1000 เสียเต็ม เสียเต็ม เสมอ เสียเต็ม เสีย 0